ФЭНДОМ


Списокъ первоочередныхъ статей, которыя должны быть въ энциклопедіи.

Жирнымъ выделены статьи съ болѣе высокою степенью важности.


Люди

Актёры и модели

 1. Брижитъ Бардо
 2. Сара Бернаръ
 3. Сара Бернаръ
 4. Чарли Чаплинъ
 5. Марленъ Дитрихъ
 6. Брюсъ Ли
 7. Мэрилинъ Монро

Режиссёры и сценаристы

 1. Ингмаръ Бергманъ
 2. Уолтъ Дисней
 3. Уолтъ Дисней
 4. Альфредъ Хичкокъ
 5. Стэнли Кубрикъ
 6. Акира Куросава
 7. Джорджъ Лукасъ
 8. Стивенъ Спилбергъ

Художники и архитекторы

 1. Альбрехтъ Дюреръ
 2. Анри Матиссъ
 3. Бэй Юйминъ
 4. Винсентъ Ванъ Гогъ
 5. Діего Веласкесъ
 6. Донателло
 7. Ле Корбюзье
 8. Леонардо да Винчи
 9. Микеланджело
 10. Пабло Пикассо
 11. Питеръ Брейгель Старшій
 12. Петеръ Пауль Рубенсъ
 13. Рафаэль
 14. Рембрандтъ
 15. Сальвадоръ Дали
 16. Франсиско Гойя
 17. Фрида Кало
 18. Фрэнкъ Ллойдъ Райтъ
 19. Энди Уорхолъ

Писатели и поэты

 1. Абу Нувасъ
 2. Арно Даніэль
 3. Мацуо Басё
 4. Хорхе Луисъ Борхесъ
 5. Джорджъ Байронъ
 6. Камоэнсъ
 7. Мигель Сервантесъ
 8. Джефри Чосеръ
 9. Антонъ Павловичъ Чеховъ
 10. Данте Алигьери
 11. Рубенъ Даріо
 12. Чарльзъ Диккенсъ
 13. Ѳёдоръ Михайловичъ Достоевскій
 14. Фирдоуси
 15. Фузули
 16. Габріэль Гарсіа Маркесъ
 17. Іоганнъ Гёте
 18. Гомеръ
 19. Горацій
 20. Викторъ Гюго
 21. Генрикъ Ибсенъ
 22. Джеймсъ Джойсъ
 23. Исаакъ Башевисъ Зингеръ
 24. Францъ Кафка
 25. Калидаса
 26. Омаръ Хайамъ
 27. Ли Бо
 28. Нагибъ Махфузъ
 29. Мольеръ
 30. Владиміръ Набоковъ
 31. Овидій
 32. Дханпатрай Шриваставъ
 33. Марсель Прустъ
 34. Александръ Сергѣевичъ Пушкинъ
 35. Артюръ Рембо
 36. Шота Руставели
 37. Жозе Сарамаго
 38. Сапфо
 39. Уильямъ Шекспиръ
 40. Софоклъ
 41. Снорри Стурлусонъ
 42. Левъ Николаевичъ Толстой
 43. Маркъ Твенъ
 44. Вергилій
 45. У Чэнъэнь
 46. Вордсвортъ, Уильямъ

Композиторы и музыканты

 1. Іоганнъ Себастьянъ Бахъ
 2. The Beatles
 3. Людвигъ ванъ Бетховенъ
 4. Гекторъ Берліозъ
 5. Антонъ Брукнеръ
 6. Іоганнесъ Брамсъ
 7. Фредерикъ Шопенъ
 8. Антонинъ Дворжакъ
 9. Георгъ Фридрихъ Гендель
 10. Джими Хендриксъ
 11. Густавъ Малеръ
 12. Вольфгангъ Амадей Моцартъ
 13. Джакомо Пуччини
 14. Элвисъ Пресли
 15. The Rolling Stones
 16. Францъ Шубертъ
 17. Янъ Сибеліусъ
 18. Бедржихъ Сметана
 19. Робертъ Шуманъ
 20. Игорь Стравинскій
 21. Пётръ Чайковскій
 22. Джузеппе Верди
 23. Антоніо Вивальди
 24. Рихардъ Вагнеръ

Изслѣдователи и путешественики

 1. Руаль Амундсенъ
 2. Нилъ Армстронгъ
 3. Жакъ Картье
 4. Христофоръ Колумбъ
 5. Джеймсъ Кукъ
 6. Эрнанъ Кортесъ
 7. Юрій Гагаринъ
 8. Васко да Гама
 9. Фернанъ Магелланъ
 10. Марко Поло
 11. Чжэнъ Хэ
 12. Александръ Гумбольдтъ

Учёные и изобретатели

 1. Архимедъ
 2. Тимъ Бернерсъ-Ли
 3. Тихо Браге
 4. Николай Коперникъ
 5. Марія Кюри
 6. Чарлзъ Дарвинъ
 7. Томасъ Эдисонъ
 8. Альбертъ Эйнштейнъ
 9. Евклидъ
 10. Леонардъ Эйлеръ
 11. Майклъ Фарадей
 12. Энрико Ферми
 13. Фибоначчи
 14. Генри Фордъ
 15. Жозефъ Фурье
 16. Галилео Галилей
 17. Гауссъ, Карлъ Фридрихъ
 18. Іоганнъ Гутенбергъ
 19. Эрнстъ Генрихъ Геккель
 20. Джеймсъ Прескоттъ Джоуль
 21. Іоганнъ Кеплеръ
 22. Джонъ Кейнсъ
 23. Аль-Хорезми
 24. Готфридъ Лейбницъ
 25. Карлъ Линней
 26. Джеймсъ Максвеллъ
 27. Дмитрій Ивановичъ Менделѣевъ
 28. Джонъ фонъ Нейманъ
 29. Исаакъ Ньютонъ
 30. Блезъ Паскаль
 31. Луи Пастеръ
 32. Максъ Планкъ
 33. Пиѳагоръ
 34. Эрнестъ Резерфордъ
 35. Эрвинъ Шрёдингеръ
 36. Ричардъ Столлмэнъ
 37. Никола Тесла
 38. Аланъ Матисонъ Тьюрингъ
 39. Джеймсъ Уаттъ

Философы и гуманитаріи

 1. Ѳома Аквинскій
 2. Аристотель
 3. Августинъ Блаженный
 4. Авиценна
 5. Джордано Бруно
 6. Симона де Бовуаръ
 7. Ноамъ Хомскій
 8. Рене Декартъ
 9. Эмиль Дюркгеймъ
 10. Францискъ Ассизскій
 11. Зигмундъ Фрейдъ
 12. Георгъ Гегель
 13. Геродотъ
 14. Гиппократъ
 15. Иммануилъ Кантъ
 16. Конфуцій
 17. Джонъ Локкъ
 18. Мартинъ Лютеръ
 19. Роза Люксембургъ
 20. Никколо Макіавелли
 21. Карлъ Марксъ
 22. Фридрихъ Ницше
 23. Апостолъ Павелъ
 24. Платонъ
 25. Пиѳагоръ
 26. Жанъ Жакъ Руссо
 27. Жанъ-Поль Сартръ
 28. Адамъ Смитъ
 29. Сократъ
 30. Сунь-цзы
 31. Вольтеръ
 32. Максъ Веберъ
 33. Людвигъ Витгенштейнъ

Лидеры и политики

 1. Акбаръ Великій
 2. Александръ Македонскій
 3. Мустафа Кемаль Ататюркъ
 4. Октавіанъ Августъ
 5. Бенъ-Гуріонъ, Давидъ
 6. Отто фонъ Бисмаркъ
 7. Симонъ Боливаръ
 8. Наполеонъ I Бонапартъ
 9. Юлій Цезарь
 10. Карлъ Великій
 11. Уинстонъ Черчилль
 12. Цыси
 13. Клеопатра VII
 14. Константинъ I Великій
 15. Шарль де Голль
 16. Индира Ганди
 17. Елизавета I (королева Англіи)
 18. Чингисханъ
 19. Хайле Селассіе I
 20. Хирохито
 21. Адольфъ Гитлеръ
 22. Владиміръ Ленинъ
 23. Людовикъ XIV
 24. Нельсонъ Мандела
 25. Мао Цзэдунъ
 26. Бенито Муссолини
 27. Кваме Нкрума
 28. Пётръ I
 29. Цинь Ши Хуанъ
 30. Салахъ ад-Динъ
 31. Іосифъ Сталинъ
 32. Маргаретъ Тэтчеръ
 33. Викторія (королева Великобританіи)
 34. Джорджъ Вашингтонъ

Религіозныя фигуры

 1. Авраамъ
 2. Моисей
 3. Іисусъ
 4. Мухаммедъ
 5. Будда

Революціонеры и активисты

 1. Махатма Ганди
 2. Эмма Гольдманъ
 3. Жанна д’Аркъ
 4. Елена Адамсъ Келлеръ
 5. Мартинъ Лютеръ Кингъ
 6. Мать Тереза
 7. Флоренсъ Найтингейлъ
 8. Че Гевара

Исторія

 1. Исторія

Древняя и античная исторія

 1. Первобытное общество
 2. Каменный вѣкъ
 3. Бронзовый вѣкъ
 4. Желѣзный вѣкъ
 5. Междурѣчье
 6. Древній Египетъ
 7. Древняя Греція
 8. Римская имперія

Средніе вѣка и новое время

 1. Эпоха Просвѣщенія
 2. Ацтеки
 3. Византійская имперія
 4. Крестовые походы
 5. Священная Римская имперія
 6. Столетняя война
 7. Средніе вѣка
 8. Монгольская имперія
 9. Династія Минъ
 10. Османская имперія
 11. Реформація
 12. Эпоха Возрожденія
 13. Тридцатилѣтняя война
 14. Викинги

Новѣйшая исторія

 1. Гражданская война въ С.Ш.А.
 2. Апартеидъ
 3. Британская имперія
 4. Холодная война
 5. Великая французская революція
 6. Великая депрессія
 7. Холокостъ
 8. Промышленная революція
 9. Корейская война
 10. Третій рейхъ
 11. Октябрьская революція
 12. Династія Цинъ
 13. Гражданская война въ Испаніи
 14. Версальскій мирный договоръ 1919
 15. Война во Вьетнамѣ
 16. Первая міровая война
 17. Вторая міровая война

Географія

 1. Географія
 2. Столица
 3. Городъ
 4. Континентъ
 5. Пустыня
 6. Науки о Землѣ
 7. Географическая карта
 8. Северный полюсъ
 9. Океанъ
 10. Сельва
 11. Рѣка
 12. Море
 13. Южный полюсъ

Континенты и регіоны

 1. Африка
 2. Антарктида
 3. Азія
 4. Европа
 5. Средній Востокъ
 6. Сѣверная Америка
 7. Океанія
 8. Южная Америка

Горы и пустыни

 1. Альпы
 2. Анды
 3. Гималаи
 4. Килиманджаро
 5. Эверестъ
 6. Скалистыя горы
 7. Пустыня Сахара


Водоёмы и водотоки

 1. Амазонка
 2. Аральское море
 3. Сѣверный Ледовитый океанъ
 4. Атлантическій океанъ
 5. Балтійское море
 6. Чёрное море
 7. Карибское море
 8. Каспійское море
 9. Конго
 10. Дунай
 11. Мёртвое море
 12. Гангъ
 13. Большой барьерный рифъ
 14. Великія озёра
 15. Индійский океанъ
 16. Индъ
 17. Байкалъ
 18. Танганьика
 19. Озеро Викторія
 20. Средиземное море
 21. Миссисипи
 22. Ніагарскій водопадъ
 23. Нигеръ
 24. Нилъ
 25. Сѣверное море
 26. Тихій океанъ
 27. Панамскій каналъ
 28. Рейнъ
 29. Суэцкій каналъ
 30. Южный океанъ
 31. Волга
 32. Янцзы

Страны

Всѣ страны изъ списка, включая приведённыя ниже
 1. Афганистанъ
 2. Алжиръ
 3. Аргентина
 4. Австралія
 5. Австрія
 6. Бангладешъ
 7. Бразилія
 8. Ватиканъ
 9. Великобританія
 10. Венесуэла
 11. Вьетнамъ
 12. Египетъ
 13. Эѳіопія
 14. Франція
 15. Федеративная Республика Германія
 16. Греція
 17. Израиль
 18. Индія
 19. Индонезія
 20. Иранъ
 21. Иракъ
 22. Ирландія
 23. Испанія
 24. Италія
 25. Канада
 26. Китайская Народная Республика
 27. Демократическая Республика Конго
 28. Куба
 29. Мексика
 30. Нидерланды
 31. Новая Зеландія
 32. Объединённые Арабскіе Эмираты
 33. Пакистанъ
 34. Польша
 35. Португалія
 36. Россія
 37. Саудовская Аравія
 38. Соединённые Штаты Америки
 39. Суданъ
 40. Таиландъ
 41. Танзанія
 42. Турція
 43. Швейцарія
 44. Украина
 45. Южно-Африканская Республика
 46. Южная Корея
 47. Японія

Города

 1. Амстердамъ
 2. Аѳины
 3. Багдадъ
 4. Берлинъ
 5. Брисбенъ
 6. Брюссель
 7. Буэносъ-Айресъ
 8. Вашингтонъ
 9. Вѣна
 10. Венеція
 11. Гонконгъ
 12. Дамаскъ
 13. Даръ-эсъ-Саламъ
 14. Джакарта
 15. Дублинъ
 16. Іерусалимъ
 17. Канберра
 18. Каиръ
 19. Карачи
 20. Кейптаунъ
 21. Кіото
 22. Лондонъ
 23. Лосъ-Анджелесъ
 24. Мекка
 25. Мельбурнъ
 26. Мехико
 27. Миланъ
 28. Москва
 29. Мумбаи
 30. Найроби
 31. Неаполь
 32. Нью-Дели
 33. Нью-Йоркъ
 34. Парижъ
 35. Пекинъ
 36. Ріо-де-Жанейро
 37. Римъ
 38. Санктъ-Петербургъ
 39. Сеулъ
 40. Сингапуръ
 41. Сидней
 42. Стамбулъ
 43. Тегеранъ
 44. Тель-Авивъ
 45. Токіо
 46. Флоренція
 47. Шанхай
 48. Эдинбургъ

Общество

 1. Общество
 2. Цивилизація
 3. Образованіе

Семья и отношенія

 1. Семья
 2. Ребёнокъ
 3. Мужчина
 4. Брачный союзъ
 5. Женщина

Мышленіе, поведеніе и эмоція

 1. Поведеніе
 2. Эмоція
 3. Любовь
 4. Мышленіе

Бизнесъ и экономика

 1. Экономика
 2. Сельское хозяйство
 3. Капиталъ
 4. Капитализмъ
 5. Валюта
  1. Евро
  2. Іена
  3. Долларъ С.Ш.А.
 6. Промышленность
 7. Деньги
 8. Налогъ

Право

 1. Право
 2. Конституція

Международныя организаціи

 1. Африканскій союзъ
 2. Лига арабскихъ государствъ
 3. А.С.Е.А.Н.
 4. Содружество Независимыхъ Государствъ
 5. Содружество націй
 6. Европейскій Союзъ
 7. Международный комитетъ Краснаго Креста
 8. Н.А.Т.О.
 9. Нобелевская премія
 10. О.П.Е.К.
 11. Организація Объединённыхъ Націй
  1. Международное агентство по атомной энергіи
  2. Международный Судъ О.О.Н.
  3. Международный валютный фондъ
  4. Ю.Н.Е.С.К.О.
  5. Всеобщая декларація правъ человѣка
  6. Всемірная организація здравоохраненія
 12. Всемірный банкъ
 13. Всемірная торговая организація

Политика

 1. Политика
 2. Анархизмъ
 3. Колоніализмъ
 4. Коммунизмъ
 5. Консерватизмъ
 6. Демократія
 7. Диктатура
 8. Дипломатія
 9. Фашизмъ
 10. Глобализація
 11. Правительство
 12. Идеологія
 13. Имперіализмъ
 14. Либерализмъ
 15. Марксизмъ
 16. Монархія
 17. Націонализмъ
 18. Нацизмъ
 19. Республика
 20. Соціализмъ
 21. Государство
 22. Политическая партія
 23. Пропаганда
 24. Терроризмъ

Война и вооружённыя силы

 1. Гражданская война
 2. Вооруженныя силы
 3. Миръ
 4. Война

Соціальныя разногласія

 1. Абортъ
 2. Смертная казнь
 3. Права человѣка
 4. Расизмъ
 5. Рабовладѣльческій строй (перенаправленіе на Рабство)

Культура

 1. Культура
 2. Искусство
  1. Комиксъ
  2. Живопись
  3. Фотографія
  4. Скульптура
 3. Танецъ
 4. Мода
 5. Театръ

Языкъ и литература

 1. Языкъ
 2. Алфавитъ
  1. Китайское письмо
  2. Кириллица
  3. Греческій алфавитъ
  4. Латинскій алфавитъ
  5. Буква
 3. Грамматика
 4. Лингвистика
 5. Грамотность
 6. Литература
  1. Проза
  2. Художественная литература
  3. Романъ (жанръ)
  4. Поэзія
 7. Произношеніе
 8. Языки:
  1. Арабскій языкъ
  2. Бенгальскій языкъ
  3. Китайскій языкъ
  4. Англійскій языкъ
  5. Эсперанто
  6. Французскій языкъ
  7. Немецкій языкъ
  8. Греческій языкъ
  9. Ивритъ
  10. Хинди
  11. Итальянскій языкъ
  12. Японскій языкъ
  13. Латинскій языкъ
  14. Персидскій языкъ
  15. Русскій языкъ
  16. Санскритъ
  17. Испанскій языкъ
  18. Тамильскій языкъ
  19. Турецкій языкъ
 9. Слово (лингвистика)
 10. Письменность

Архитектура

 1. Архитектура
 2. Арка
 3. Мостъ
 4. Водный каналъ
 5. Дамба
 6. Куполъ
 7. Жилище
 8. Строенія
  1. Асуанскія плотины
  2. Бурджъ Дубай
  3. Колизей
  4. Великая Китайская стена
  5. Эйфелева башня
  6. Эмпайръ-Стейтъ-Билдингъ
  7. Софійскій соборъ (Константинополь)
  8. Гора Рашморъ
  9. Парфенонъ
  10. Пирамиды Гизы
  11. Соборъ Святаго Петра
  12. Статуя Свободы
  13. Таджъ-Махалъ
 9. Пирамида (архитектура)
 10. Башня

Кинематографъ, радіо, телевидѣніе

 1. Кинематографъ
 2. Каннскій кинофестиваль
 3. Радіо
 4. Телевидѣніе

Музыка

 1. Музыка
 2. Пѣсня
 3. Жанры
  1. Блюзъ
  2. Классическая музыка
  3. Электронная музыка
  4. Народная музыка
  5. Джазъ
  6. Регги
  7. Ритмъ-энд-блюзъ
  8. Рокъ-музыка
  9. Музыка нью-эйджъ
 4. Инструменты
  1. Барабанъ
  2. Флейта
  3. Гитара
  4. Фортепіано
  5. Труба
  6. Скрипка

Отдыхъ

 1. Игра
 2. Азартная игра
 3. Единоборства
 4. Олимпійскія игры
 5. Спортъ
  1. Лёгкая атлетика
  2. Автоспортъ
  3. Бейсболъ
  4. Баскетболъ
  5. Дзюдо
  6. Крикетъ
  7. Фехтованіе
  8. Футболъ
  9. Гольфъ
  10. Конный спортъ
  11. Хоккей съ шайбою
  12. Теннисъ
  13. Борьба
 6. Игрушка

Міровоззрѣніе

 1. Божество
 2. Богъ
 3. Миѳологія
 4. Міровоззрѣнческія философіи
  1. Атеизмъ
  2. Политеизмъ
  3. Фундаментализмъ
  4. Матеріализмъ
  5. Монотеизмъ
 5. Душа
 6. Религія
 7. Нѣкоторыя религіи
  1. Бахаи
  2. Буддизмъ
  3. Даосизмъ
  4. Джайнизмъ
  5. Зороастризмъ
  6. Индуизмъ
  7. Исламъ
  8. Іудаизмъ
  9. Конфуціанство
  10. Сикхизмъ
  11. Синтоизмъ
  12. Католицизмъ
  13. Христіанство
 8. Духовность

Философія

 1. Діалектика
 2. Знаніе
 3. Истина
 4. Красота
 5. Логика
 6. Мораль
 7. Разумъ
 8. Реальность
 9. Свобода воли
 10. Феминизмъ
 11. Философія
 12. Эпистемологія
 13. Этика

Наука

 1. Наука

Астрономія

 1. Астрономія
 2. Астероидъ
 3. Большой взрывъ
 4. Чёрная дыра
 5. Комета
 6. Галактика
  1. Млечный Путь
 7. Свѣтовой годъ
 8. Луна
 9. Планета
  1. Земля
  2. Юпитеръ (планета)
  3. Марсъ (планета)
  4. Меркурій (планета)
  5. Нептунъ (планета)
  6. Сатурнъ (планета)
  7. Уранъ (планета)
  8. Венера (планета)
 10. Солнечная система
 11. Звѣзда
  1. Солнце
 12. Вселенная

Біологія

 1. Біологія
 2. Біологическія матеріалы
  1. Дезоксирибонуклеиновая кислота
  2. Ферменты
  3. Бѣлки
 3. Ботаника
 4. Смерть
  1. Самоубійство
 5. Экологія
  1. Вымерающія виды
 6. Одомашниваніе
 7. Жизнь
 8. Біологическая систематика
  1. Біологическій видъ

Біологическіе процессы

 1. Метаболизмъ
  1. Пищевареніе
  2. Фотосинтезъ
  3. Дыханіе
 2. Эволюціонное ученіе
 3. Размноженіе
  1. Беременность
  2. Полъ (біологія)

Анатомія

 1. Анатомія
 2. Клетка
 3. Кровообращеніе
  1. Кровь
  2. Сердце
 4. Эндокринная система
 5. Желудочно-кишечный трактъ
  1. Толстая кишка человѣка
  2. Тонкая кишка человѣка
  3. Печень
 6. Кожа
  1. Кожа
  2. Кожа
 7. Мышцы
 8. Нервная система
  1. Головной мозгъ
  2. Сенсорная система
   1. Ухо
   2. Носъ
   3. Глазъ
 9. Репродуктивная система
 10. Дыхательная система (сейчасъ перенаправленіе на Дыхательная система человѣка)
  1. Лёгкія
 11. Скелетъ

Медицина

 1. Медицина
 2. Вредныя привычки
 3. Болѣзнь Альцгеймера
 4. Карцинома
 5. Холера
 6. Острая респираторная вирусная инфекція
 7. Стоматологія
 8. Инвалидность
  1. Слепота
  2. Нарушеніе слуха
  3. Психическое расстройство
 9. Болѣзнь
 10. Лѣкарственныя средства
 11. Этанолъ
 12. Никотинъ
  1. Табакъ
 13. Здоровье
 14. Головная боль
 15. Инфарктъ міокарда
 16. Заболѣваниіе сердца
 17. Малярія
 18. Недоѣданіе
 19. Ожирѣніе
 20. Пандемія
 21. Бензилпенициллинъ
 22. Пневмонія
 23. Поліоміелитъ
 24. Венерическое заболѣваніе
  1. С.П.И.Д.
 25. Инсультъ
 26. Туберкулёзъ
 27. Діабетъ
 28. Вирусы
  1. Гриппъ
  2. Натуральная оспа

Организмъ

 1. Организмъ
 2. Животныя
  1. Членистоногія
   1. Насѣкомыя
    1. Муравьи
    2. Пчёлы
    3. Чешуекрылые
   2. Паукообразные
  2. Хордовые
   1. Земноводные
    1. Безхвостые
   2. Птицы
    1. Курица
    2. Голубь
   3. Рыбы
    1. Акула
   4. Млекопитающія
    1. Человѣкообразныя обезьяны
    2. Верблюдъ
    3. Кошка
    4. Домашній быкъ
    5. Собака домашняя
    6. Дельфины
    7. Слонъ
    8. Лошадь
    9. Человѣкъ разумный
    10. Овца
    11. Левъ
    12. Свиньи
    13. Китъ
   5. Пресмыкающіеся
    1. Динозавры
    2. Змѣя
  3. Археи
  4. Бактеріи
  5. Грибы
  6. Растенія
   1. Цвѣтокъ
   2. Дерево
  7. Протисты

Химія

 1. Химія
 2. Біохимія
 3. Химическое соединеніе
  1. Кислота
  2. Химическое основаніе
  3. Соли
 4. Химическій элементъ
  1. Періодическая система элементовъ
  2. Алюминій
  3. Углеродъ
  4. Мѣдь
  5. Золото
  6. Гелій
  7. Водородъ
  8. Желѣзо
  9. Неонъ
  10. Азотъ
  11. Кислородъ
  12. Серебро
  13. Олово
  14. Цинкъ
 5. Металлы
  1. Сплавъ
   1. Сталь
 6. Органическая химія
  1. Спирты
  2. Углеводы
  3. Гормоны
  4. Липиды
 7. Термодинамическая фаза
  1. Газъ
  2. Жидкость
  3. Плазма
  4. Твёрдое тѣло

Климатъ и геологія

 1. Лавина
 2. Климатъ
  1. Эль-Ниньо
  2. Глобальное потепленіе
 3. Землетрясеніе
 4. Геологія
  1. Минералъ
   1. Алмазъ
  2. Тектоника плитъ
  3. Горная порода
 5. Стихійное бѣдствіе
 6. Вулканъ (геологія)
 7. Погода
  1. Облако
  2. Наводненіе
   1. Цунами
  3. Дождь
   1. Кислотный дождь
   2. Снѣгъ
  4. Смерчъ
  5. Тропическій циклонъ

Физика

 1. Физика
 2. Ускореніе
 3. Атомъ
 4. Энергія
  1. Законъ сохраненія энергіи
  2. Электромагнитное излученіе
   1. Гамма-излученіе
   2. Инфракрасное излученіе
   3. Радіоактивность
   4. Ультрафіолетовое излученіе
   5. Видимое излученіе
    1. Цвѣтъ
 5. Сила
  1. Электромагнетизмъ
  2. Гравитація
 6. Свѣтъ
 7. Магнитъ
  1. Магнитное поле
 8. Масса
 9. Молекула
 10. Квантовая механика
 11. Звукъ
 12. Скорость
  1. Скорость свѣта
  2. Скорость звука
 13. Общая теорія относительности
 14. Спеціальная теорія относительности
 15. Время
 16. Вектор скорости
 17. Весъ
 18. Длина

Время

 1. Отъ Рождества Христова
 2. Календарь
  1. Григоріанский календарь
 3. Столѣтіе
 4. Сутки
 5. Минута
 6. Тысячелѣтіе
 7. Мѣсяцъ
 8. Часовой поясъ
  1. Летнее время
 9. Недѣля
 10. Годъ

Технологія

 1. Технологія
 2. Біотехнологія
 3. Одежда
  1. Хлопокъ
 4. Инженерное дѣло
  1. Рычагъ
  2. Блокъ
  3. Винтъ
  4. Клинъ
  5. Колесо
 5. Орошеніе
  1. Плугъ
 6. Металлургія
 7. Нанотехнологія

Коммуникаціи

 1. Общеніе
 2. Книга
 3. Информація
  1. Энциклопедія
 4. Журналистика
  1. Газета
  2. Средства массовой информаціи
 5. Книгопечатаніе
 6. Желѣзнодорожный транспортъ
 7. Телефонъ

Электроника

 1. Электроника
  1. Сила тока
  2. Частота
 2. Компоненты
  1. Электрическій конденсаторъ
  2. Катушка индуктивности
  3. Транзисторъ
  4. Діодъ
  5. Резисторъ
  6. Трансформаторъ

Компьютеръ и интернетъ

 1. Компьютеръ
  1. Жёсткій дискъ
  2. Микропроцессоръ
  3. Запоминающее устройство съ произвольнымъ доступомъ
 2. Искусственный интеллектъ
 3. Информаціонныя технологіи
  1. Алгоритмъ
 4. Интернетъ
  1. Электронная почта
  2. Всемірная паутина
 5. Операціонная система
 6. Языкъ программированія
 7. Программное обеспеченіе
 8. Интерфейсъ пользователя

Матеріалы и энергія

 1. Энергія (подразумѣвается болѣе частная статья)
  1. Возобновляемая энергія
 2. Электричество
  1. Ядерная энергія
 3. Ископаемое топливо
 4. Двигатель внутренняго сгоранія
 5. Паровая машина
 6. Огонь

Матеріалы

 1. Стекло
 2. Бумага
 3. Пластмассы
 4. Древесина

Транспортъ

 1. Транспортъ
 2. Воздушное судно
 3. Автомобиль
 4. Велосипедъ
 5. Лодка
 6. Судно
 7. Поѣздъ

Оружіе

 1. Оружіе
 2. Топоръ
 3. Взрывчатыя вещества
  1. Порохъ
 4. Огнестрѣльное оружіе
  1. Пулемётъ
 5. Ядерное оружіе
 6. Мечъ
 7. Танкъ

Продовольствіе

 1. Пища
 2. Хлѣбъ
 3. Хлѣбныя зерновыя культуры
  1. Ячмень
  2. Кукуруза
  3. Овёсъ
  4. Рисъ
  5. Рожь
  6. Сорго
  7. Пшеница
 4. Сыръ
 5. Шоколадъ
 6. Мёдъ
 7. Фруктъ
  1. Яблоко
  2. Бананъ
  3. Виноградъ
  4. Бобовые
   1. Соевые бобы
  5. Лимонъ
  6. Орѣхъ
 8. Мясо
 9. Сахаръ
 10. Овощи
  1. Картофель

Напитки

 1. Пиво
 2. Вино
 3. Кола
 4. Кофе
 5. Молоко
 6. Чай
 7. Вода

Математика

 1. Математика
 2. Алгебра
 3. Ариѳметика
 4. Аксіома
 5. Математическій анализъ
 6. Геометрія
  1. Окружность
   1. Пи
  2. Площадь
  3. Треугольникъ
 7. Теорія группъ
 8. Математическое доказательство
 9. Число
  1. Комплексное число
  2. Цѣлое число
  3. Натуральное число
  4. Простое число
  5. Раціональное число
 10. Безконечность
 11. Теорія множествъ
 12. Статистика
 13. Тригонометрія

Измѣреніе

 1. Измѣреніе (физика)
 2. Джоуль
 3. Килограммъ
 4. Литръ
 5. Метръ
 6. Ньютонъ (единица измѣренія)
 7. Международная система единицъ
 8. Вольтъ
 9. Ваттъ
 10. Секунда
 11. Кельвинъ